Regulamin Sklepu www.LeoParts.pl

 • Właścicielem sklepu www.LeoParts.pl jest firma Goma Górna Małgorzata GOMA
 • Trakt Lubelski 398
 • 04-667 Warszawa
 • NIP: 952-110-55-45
 • REGON: 141550270
 • Numer rachunku: 50 1020 5558 1111 1746 1780 0045

Można się z nami skontaktować:

 • Numer Telefonu 696-854-414
 • W godzinach pon-pt 8:00-19:00, sob 8:00-15:00
 • Lub email 24/7 kontakt@LeoParts.pl

Zasady dotyczące zwrotów produktów

 • Czas na zwrot: 14 dni
 • ADRES DO ZWROTÓW
 • GOMA Górna Małgorzata LeoParts
 • Trakt Lubelski 398
 • 04-667 Warszawa
 • ADRES KORESPONDENCYJNY ZWROTÓW
 • Goma Górna Małgorzata LeoParts
 • Trakt Lubelski 398
 • 04-667 Warszawa
 • E-MAIL DO ZWROTÓW
 • Kontakt@LeoParts.pl

Prawo odstąpienia od umowy

 • W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 • W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności.
 • Aby odstąpić od umowy zawartej na www.LeoParts.pl, należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania produktu Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, na adres e-mail: kontakt@LeoParts.pl albo na adres pocztowy Goma Górna Małgorzata LeoParts ul. Trakt Lubelski 398, 04-667 Warszawa.
 • W związku z odstąpieniem od umowy Konsument ma obowiązek zwrócenia rzeczy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 • Przesyłkę należy nadać na adres Goma Górna Małgorzata LeoParts ul. Trakt Lubelski 398, 04-667 Warszawa.
 • Sprzedawca zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym również koszty dostawy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu), nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży

Pobierz --> Wzór odstąpienia od umowy

Reklamacje

 • Adres korespondencyjny reklamacji
 • Goma Górna Małgorzata LeoParts
 • Trakt Lubelski 398
 • 04-667 Warszawa
 • e-mail do zwrotów: kontakt@LeoParts.pl
 • Opis procedury reklamacji
 • Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@LeoParts.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Goma Górna Małgorzata LeoParts Trakt Lubelski 398 04-667 Warszawa
 • 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • a). Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego.
 • b). Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji.
 • c). Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego.
 • d). Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 • 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 • W przypadku ofert sprzedaży rzeczy używanych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w ramach rękojmi za takie zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy używanej, które jest normalnym następstwem prawidłowego korzystania z niej.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

 • Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
 • Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". pozostałe informacje INFORMACJE 1.
 • Dokładny opis sprzedawanego przedmiotu znajduje się na stronie produktu 
 • 2. Informacja o prawie odstąpienia od umowy znajduje się w w zakładce "Dostawa i płatność"
 • 3. Sposób płatności oraz koszt dostawy można sprawdzić w koszyku lub chwilę przed finalizacją przesyłki
 • 4. Możliwe sposoby kontaktu z e Sprzedawcą :
  • a). e-mail: kontakt@LeoParts.pl
  • b). telefon : 696 854 414
  • c). Przesłanie korespondencji na adres: Goma Górna Małgorzata LeoParts ul. Trakt Lubelski 398 04-667 Warszawa